CINKE - Civil Információs és Nonprofit Közösségi Együttműködés

A regisztrált szervezetek számára elkészítjük:

  • Létesítő okiratukat:
   • Alapító okirat (alapítvány)
   • Alapszabály (egyesület)
  • A szükséges nyilatkozatokat:
   • vezető tisztségviselők,
   • székhelyhasználat
  • A kötelező szabályzatokat:
   • Számviteli politika
    • Számlarend és bizonylati szabályzat
    • Értékelési szabályzat
    • Leltározási szabályzat
    • Selejtezési szabályzat
    • Pénzkezelési szabályzat
   • Egyéb (tevékenységfüggő) szabályzatokat
    • Bizonylati szabályzat
    • Szervezeti és működési szabályzat
    • Iratkezelési szabályzat
    • Tűzvédelmi szabályzat
    • Munkavédelmi szabályzat
    • Munkaügyi szabályzat
    • Kiküldetési szabályzat
    • Mobiltelefon használat rendje
    • Gépkocsi használat rendje
  • Egyéb iratokat
   • Adományról szóló igazolás
   • Illetékmentességi nyilatkozat
   • Bírósági kivonat kérelem

A speciális szolgáltatások közé tartozik az iratok szervezetspecifikus ellenőrzése, egységes szerkezetbe foglalása, a kérelmek kitöltése, formázott pdf-ben vagy nyomtatásban történő megküldése.