CINKE - Civil Információs és Nonprofit Közösségi Együttműködés

Tartalomjegyzék

A program célja, hogy a közvetlen politikai tevékenységet nem végző nonprofit civil szervezetek adminisztrációs terheit csökkentse, segítse a hatályos jogszabályok szerinti működésüket, támogassa az anyagi, tárgyi és humán erőforrások igénybevételét.

Célját a civil szervezetekkel, az állami szervekkel, szervezetekkel és az önkormányzatokkal együttműködésben valósítja meg.

Működésének helyszínei a járási/kistérségi központok települései:

 • Csorna
 • Kapuvár
 • Pannonhalma
 • Sopron
 • Tét

Céljait az alábbi tevékenységekkel valósítja meg:

Tanácsadások

 • Információs előadások, fórumok tartása
 • Jogi tanácsadás
 • Könyvelési és adózási tanácsadás
 • Pályázati tanácsadás
 • Civil szervezetek létrehozásával, működtetésével kapcsolatos tanácsadás
 • Informatikai tanácsadás
 • Önkéntes tevékenységgel kapcsolatos tanácsadás
 • Projektmenedzsment tanácsadás

Információs szolgáltatások

 • Tanácsadások tématerületeit érintő információszolgáltatás
 • Civil szervezeti adatbázis
 • Szakértői, előadói adatbázis
 • Szakmai könyv- és dokumentációtár
 • Jó gyakorlatok gyűjteménye

Info-kommunikációs szolgáltatások

 • Hírlevél    (elektronikus / nyomtatott)
 • Honlap    (iratminták, űrlapok, útmutatók stb.)

Egyéb szolgáltatások

 • Könyvviteli szolgáltatás és bérszámfejtés
 • Jogi segítségnyújtás
 • Területi és szakmai képviseleti fórumok infrastrukturális kiszolgálása
 • Hálózati munkában való részvétel
 • Más szolgáltatókkal való együttműködés
 • Technológiai és infrastrukturális szolgáltatások

Kedvezményezett lehet minden olyan civil szervezet amely:

 • Létesítő okirata szerint és tevékenysége során közvetlen politikai tevékenységet nem végez.
 • Vállalkozásából származó éves bevétele az összes éves bevételének 10%-át (közhasznú jogállású szervezet esetében a 15%-át) nem éri el.
 • Cégszerűen aláírt regisztrációs nyilatkozatát benyújtja.
 • A regisztrációval egyidejűleg befizeti a rendszerhasználat éves tagdíját, amely 6.000.-Ft (azaz hatezer forint) vagy
 • Olyan civil szolgáltató (szövetség tagja vagy alapítvány szerződött partnere), amely a CINKE program partnere.

Kedvezményezetti típusok

 • Önálló szervezeti regisztráció
 • A CINKE programmal együttműködő civil szervezet (szövetség vagy szolgáltató) keretében történő regisztráció